Metsätalous

Metsätalous

Metsätalous toimii tilamme yhtenä tukijalkana. Olemme panostaneet ylisukupolvisesti hyvään ja tehokkaaseen metsänhoitoon. Tilan metsät pidetään hyvässä kasvussa aina taimikosta tukkimetsiin. Tähän pääsemme ajoittamalla taimikoiden hoitotyöt ja harvennukset parhaimpaan aikaan.

Tilan metsissä myös vesi- ja ravinnetaloudesta on pidetty aktiivisesti huolta jo useammassa sukupolvessa.

Pohjois-Pohjanmaan runssaat eloperäiset maat antavat oman haasteen metsien vesi- ja ravinnetaloudelle. Ojituksia tehdään aina tarvittaessa ja yleensä harvennuksien yhteydessä metsät myös lannoitetaan. Lannoituksiin käytetään eloperäisillä mailla lähes yksinomaan puun tuhkaa joka parantaa metsän kasvua vuosikymmeniksi.

Tila on metsätalouden puolella lisännyt lehtikuusen viljelyä. Viimeisten vuosien aikana lehtikuusta onkin istutettu noin 16 hehtaarin alalle, pienempiä aloja lehtikuusikoita on jo harvennus iässä. Lehtikuusi on osoittanut kilpailukykynsä muita puulajeja, sekä rehevillä mailla muuta kasvillisuutta, vastaan. Se onkin helpottanut viljelytöitä etenkin rehevillä mailla.

Lehtikuusta on vuosien saatossa istutettu viljelyaloille sekapuustoksi, mutta viimeisten vuosien aikana puhtaita lehtikuusikoita on lisätty aktiivisesti.